سیستم ثبت نام آزمون استخدامی شرکت بادبان دریای ساحل قشم سال 1397
کد رشته تحصیلی
کد رشتهنام رشته تحصیلی
101علوم انسانی کلیه گرایش ها
102علوم اقتصادی
103اقتصاد صنعتی
104حسابداری
105کلیه شاخه های مدیریت
106علوم سیاسی
107روانشناسی
108کلیه شاخه های حقوق
109زبان انگلیسی
110مهندسی آب
111کلیه شاخه های فنی و مهندسی
112کلیه رشته های دریا و دریانوردی
113مهندسی مکانیک و ماشین آلات کشاورزی
114کلیه رشته ها