سیستم ثبت نام آزمون استخدامی شرکت بادبان دریای ساحل قشم سال 1397
كد شغل
کد شغلعنوان شغل
101دبیرخانه
102مدیر امور اداری
103متصدی امور اداری
104مترجم
105افسر دوم
106مهندس سوم
107کاربر موتور
108ملوان عمومی
109کارپرداز