جستجوی اطلاعات برای پذیرش دوره مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای(ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی- کاربردی مهر ماه سال 1396
جستجوی رشته محل
 مرد
 زن
 بدون در نظر گرفتن جنسیت
کد رشته محل عنوان رشته محل جنسیت پذیرش کد اشتغال وضعیت اشتغال زیر گروه آموزشی
20092 مهندسي فناوري اويونيك هواپيما||مركز آموزش علمي - كاربردي صنعت هوانوردي تهران| محل تحصیل: استان:تهران شهرستان:تهران,مركزي زن-مرد 164 آزاد-شاغل 601
20093 مهندسي فناوري اويونيك هواپيما||مركز آموزش علمي - كاربردي فنون و خدمات هوايي تهران| محل تحصیل: استان:تهران شهرستان:تهران,مركزي زن-مرد 164 آزاد-شاغل 601
20094 مهندسي فناوري اويونيك هواپيما||مركز آموزش علمي - كاربردي هواپيمايي ساها| محل تحصیل: استان:تهران شهرستان:تهران,مركزي زن-مرد 164 شاغل 601
20095 مهندسي فناوري اويونيك هواپيما||مركز آموزش علمي - كاربردي فنون و خدمات هوايي مشهد| محل تحصیل: استان:خراسان رضوي شهرستان:مشهد,مركزي زن-مرد 164 آزاد-شاغل 601
20096 مهندسي فناوري اويونيك هواپيما||مركز آموزش علمي - كاربردي شركت هواپيمايي ماهان| محل تحصیل: استان:كرمان شهرستان:كرمان,مركزي زن-مرد 164 آزاد-شاغل 601
20097 مهندسي فناوري برق مترو||مركز آموزش علمي - كاربردي شركت بهره‌برداري راه‌آهن شهري تهران و حومه| محل تحصیل: استان:تهران شهرستان:تهران,مركزي مرد 206 آزاد-شاغل 601
20098 مهندسي فناوري برق مترو||مركز آموزش علمي - كاربردي شهرداري اهواز| محل تحصیل: استان:خوزستان شهرستان:اهواز,مركزي مرد 120 آزاد-شاغل 601
20099 مهندسي فناوري سيگنالينگ و کنترل مترو||مركز آموزش علمي - كاربردي شركت بهره‌برداري راه‌آهن شهري تهران و حومه| محل تحصیل: استان:تهران شهرستان:تهران,مركزي زن-مرد 206 آزاد-شاغل 601
20100 مهندسي فناوري شبکه‌هاي انتقال برق||مجتمع آموزشي و پژوهشي آذربايجان| محل تحصیل: استان:اذربايجان شرقي شهرستان:تبريز,مركزي زن-مرد 110 آزاد-شاغل 601
20101 مهندسي فناوري شبکه‌هاي انتقال برق||مجتمع آموزشي و پژوهشي اصفهان| محل تحصیل: استان:اصفهان شهرستان:اصفهان,مركزي زن-مرد 110 آزاد-شاغل 601