جستجوی اطلاعات برای پذیرش دوره مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای(ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی- کاربردی مهر ماه سال 1396
جستجوی رشته محل
 مرد
 زن
 بدون در نظر گرفتن جنسیت
کد رشته محل عنوان رشته محل جنسیت پذیرش کد اشتغال وضعیت اشتغال زیر گروه آموزشی
20011 مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT - مخابرات نوري||دانشکده علمي ـ کاربردي پست و مخابرات| محل تحصیل: استان:تهران شهرستان:تهران,مركزي زن-مرد 129 آزاد-شاغل 601
20012 مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT - مخابرات نوري||مركز آموزش علمي - كاربردي مخابرات نزاجا - (شهيد سرتيپ اميني)| محل تحصیل: استان:تهران شهرستان:تهران,مركزي مرد 102 شاغل 601
20013 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي استاندارد تبريز| محل تحصیل: استان:اذربايجان شرقي شهرستان:تبريز,مركزي زن-مرد 113 آزاد-شاغل 601
20014 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي گروه ماشين‌سازي تبريز| محل تحصیل: استان:اذربايجان شرقي شهرستان:تبريز,مركزي زن-مرد 176 آزاد-شاغل 601
20015 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي صنايع غذايي مراغه| محل تحصیل: استان:اذربايجان شرقي شهرستان:مراغه,مركزي زن-مرد 176 آزاد-شاغل 601
20016 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي مهاباد 1| محل تحصیل: استان:اذربايجان غربي شهرستان:مهاباد,مركزي زن-مرد 199 آزاد-شاغل 601
20017 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي شركت ذوب آهن اردبيل| محل تحصیل: استان:اردبيل شهرستان:اردبيل,مركزي زن-مرد 176 آزاد-شاغل 601
20018 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي فني و حرفه‌اي اردبيل| محل تحصیل: استان:اردبيل شهرستان:اردبيل,مركزي زن-مرد 103 آزاد-شاغل 601
20019 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي فني و حرفه‌اي خلخال| محل تحصیل: استان:اردبيل شهرستان:خلخال,مركزي زن-مرد 103 آزاد-شاغل 601
20020 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي جهاد دانشگاهي اصفهان| محل تحصیل: استان:اصفهان شهرستان:اصفهان,مركزي زن-مرد 214 آزاد-شاغل 601