جستجوی اطلاعات برای پذیرش دوره مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای(ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی- کاربردی مهر ماه سال 1396
جستجوی رشته محل
 مرد
 زن
 بدون در نظر گرفتن جنسیت
کد رشته محل عنوان رشته محل جنسیت پذیرش کد اشتغال وضعیت اشتغال زیر گروه آموزشی
20021 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي گروه صنعتي انتخاب| محل تحصیل: استان:اصفهان شهرستان:اصفهان,مركزي مرد 176 آزاد-شاغل 601
20022 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي خور و بيابانك| محل تحصیل: استان:اصفهان شهرستان:خوروبيابانك,مركزي زن-مرد 199 آزاد-شاغل 601
20023 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي تربيت مربي كرج| محل تحصیل: استان:البرز شهرستان:كرج,مركزي زن-مرد 103 آزاد-شاغل 601
20024 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي شركت آذين خودرو| محل تحصیل: استان:البرز شهرستان:كرج,مركزي زن-مرد 176 آزاد-شاغل 601
20025 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي شركت صنعتي كوشا (كرج)| محل تحصیل: استان:البرز شهرستان:كرج,مركزي زن-مرد 176 آزاد-شاغل 601
20026 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي شركت قطعه‌سازان ميثاق| محل تحصیل: استان:البرز شهرستان:كرج,مركزي زن-مرد 134 آزاد-شاغل 601
20027 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي مجتمع صنعتي ماموت| محل تحصیل: استان:البرز شهرستان:كرج,مركزي زن-مرد 176 آزاد-شاغل 601
20028 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي شركت سيمان آبيك| محل تحصیل: استان:البرز شهرستان:نظراباد,مركزي زن-مرد 132 آزاد-شاغل 601
20029 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي ايلام 1| محل تحصیل: استان:ايلام شهرستان:ايلام,مركزي زن-مرد 199 آزاد-شاغل 601
20030 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي دره‌شهر 1| محل تحصیل: استان:ايلام شهرستان:دره شهر,مركزي زن-مرد 199 آزاد-شاغل 601