جستجوی اطلاعات برای پذیرش دوره مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای(ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی- کاربردی مهر ماه سال 1396
جستجوی رشته محل
 مرد
 زن
 بدون در نظر گرفتن جنسیت
کد رشته محل عنوان رشته محل جنسیت پذیرش کد اشتغال وضعیت اشتغال زیر گروه آموزشی
23492 كارشناسي حرفه‌اي گرافيک - پوستر و نشانه||مركز آموزش علمي - كاربردي فرهنگ و هنر واحد 32 تهران| محل تحصیل: استان:تهران شهرستان:تهران,مركزي زن-مرد 212 آزاد-شاغل 907
23493 كارشناسي حرفه‌اي معماري - طراحي محيط داخلي||مركز آموزش علمي - كاربردي فرهنگ و هنر واحد 32 تهران| محل تحصیل: استان:تهران شهرستان:تهران,مركزي زن-مرد 212 آزاد-شاغل 907
23494 كارشناسي حرفه‌اي طراحي و الگوسازي پوشاك - لباس اجتماعي و مشاغل||مركز آموزش علمي - كاربردي فرهنگ و هنر واحد 32 تهران| محل تحصیل: استان:تهران شهرستان:تهران,مركزي زن-مرد 212 آزاد-شاغل 908
23495 كارشناسي حرفه‌اي سينما - كارگرداني||دانشكده علمي - كاربردي خبر| محل تحصیل: استان:تهران شهرستان:تهران,مركزي زن-مرد 138 آزاد-شاغل 909
23496 كارشناسي حرفه‌اي سينما - تدوين فيلم||دانشكده علمي - كاربردي خبر| محل تحصیل: استان:تهران شهرستان:تهران,مركزي زن-مرد 138 آزاد-شاغل 909