جستجوی اطلاعات برای پذیرش دوره مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای(ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی- کاربردی مهر ماه سال 1396
جستجوی رشته محل
 مرد
 زن
 بدون در نظر گرفتن جنسیت
کد رشته محل عنوان رشته محل جنسیت پذیرش کد اشتغال وضعیت اشتغال زیر گروه آموزشی
20031 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي دهلران| محل تحصیل: استان:ايلام شهرستان:دهلران,مركزي زن-مرد 199 آزاد-شاغل 601
20032 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي كولاك غرب| محل تحصیل: استان:ايلام شهرستان:چرداول,مركزي زن-مرد 176 آزاد-شاغل 601
20033 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي كنگان| محل تحصیل: استان:بوشهر شهرستان:كنگان,مركزي زن-مرد 199 آزاد-شاغل 601
20034 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي شركت پولاد پيچ‌كار| محل تحصیل: استان:تهران شهرستان:پاكدشت,مركزي زن-مرد 176 آزاد-شاغل 601
20035 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي خانه كارگر واحد تهران| محل تحصیل: استان:تهران شهرستان:تهران,مركزي مرد 118 آزاد-شاغل 601
20036 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي شركت صنعتي كوشا (تهران)| محل تحصیل: استان:تهران شهرستان:تهران,مركزي زن-مرد 176 آزاد-شاغل 601
20037 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي صنايع غلات قائم (عج)| محل تحصیل: استان:تهران شهرستان:تهران,مركزي زن-مرد 176 آزاد-شاغل 601
20038 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي گروه صنعتي ايران خودرو| محل تحصیل: استان:تهران شهرستان:تهران,مركزي زن-مرد 176 آزاد-شاغل 601
20039 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي فني و حرفه‌اي شماره يك شهركرد| محل تحصیل: استان:چهارمحال وبختياري شهرستان:شهركرد,مركزي زن-مرد 103 آزاد-شاغل 601
20040 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي شركت يكدانه شرق| محل تحصیل: استان:خراسان رضوي شهرستان:قوچان,مركزي زن-مرد 176 آزاد-شاغل 601