جستجوی اطلاعات برای پذیرش دوره مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای(ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی- کاربردی مهر ماه سال 1396
جستجوی رشته محل
 مرد
 زن
 بدون در نظر گرفتن جنسیت
کد رشته محل عنوان رشته محل جنسیت پذیرش کد اشتغال وضعیت اشتغال زیر گروه آموزشی
20041 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي تصميم يارتوس| محل تحصیل: استان:خراسان رضوي شهرستان:مشهد,مركزي زن-مرد 176 آزاد-شاغل 601
20042 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي خانه كارگر واحد مشهد| محل تحصیل: استان:خراسان رضوي شهرستان:مشهد,مركزي زن-مرد 118 آزاد-شاغل 601
20043 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي شركت خدمات علمي - صنعتي خراسان‌رضوي (مشهد)| محل تحصیل: استان:خراسان رضوي شهرستان:مشهد,مركزي زن-مرد 176 آزاد-شاغل 601
20044 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي شركت شهرك‌هاي صنعتي خراسان‌رضوي| محل تحصیل: استان:خراسان رضوي شهرستان:مشهد,مركزي زن-مرد 176 آزاد-شاغل 601
20045 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي مجتمع توليدي چيني مقصود| محل تحصیل: استان:خراسان رضوي شهرستان:مشهد,مركزي زن-مرد 176 آزاد-شاغل 601
20046 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي شركت صنايع خيام الكتريك| محل تحصیل: استان:خراسان رضوي شهرستان:نيشابور,مركزي زن-مرد 176 آزاد-شاغل 601
20047 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي شركت توليدي فولاد کيمياي صبا| محل تحصیل: استان:خراسان شمالي شهرستان:اسفراين,مركزي زن-مرد 176 آزاد-شاغل 601
20048 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي شهداي شركت لوله‌سازي اهواز| محل تحصیل: استان:خوزستان شهرستان:اهواز,مركزي زن-مرد 183 آزاد-شاغل 601
20049 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي شركت آذين‌ شوشتر| محل تحصیل: استان:خوزستان شهرستان:شوشتر,مركزي مرد 176 آزاد-شاغل 601
20050 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي ابهر| محل تحصیل: استان:زنجان شهرستان:ابهر,مركزي زن-مرد 199 آزاد-شاغل 601