جستجوی اطلاعات برای پذیرش دوره مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای(ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی- کاربردی مهر ماه سال 1396
جستجوی رشته محل
 مرد
 زن
 بدون در نظر گرفتن جنسیت
کد رشته محل عنوان رشته محل جنسیت پذیرش کد اشتغال وضعیت اشتغال زیر گروه آموزشی
20061 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي خدمات فني دنده| محل تحصیل: استان:قزوين شهرستان:قزوين,مركزي مرد 176 آزاد-شاغل 601
20062 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي كاسپين (پويش پارت سيمين)| محل تحصیل: استان:قزوين شهرستان:قزوين,مركزي زن-مرد 176 آزاد-شاغل 601
20063 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي شركت شهرك‌هاي صنعتي استان قم| محل تحصیل: استان:قم شهرستان:قم,مركزي زن-مرد 176 آزاد-شاغل 601
20064 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي فني و حرفه‌اي سنندج| محل تحصیل: استان:كردستان شهرستان:سنندج,مركزي زن-مرد 103 آزاد-شاغل 601
20065 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي فني و حرفه‌اي کامياران| محل تحصیل: استان:كردستان شهرستان:كامياران,مركزي زن-مرد 103 آزاد-شاغل 601
20066 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي نوبنياد سيرجان| محل تحصیل: استان:كرمان شهرستان:سيرجان,مركزي زن-مرد 199 آزاد-شاغل 601
20067 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي شهر بابك| محل تحصیل: استان:كرمان شهرستان:شهربابك,مركزي مرد 199 آزاد-شاغل 601
20068 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي بلدالامين| محل تحصیل: استان:كرمان شهرستان:كرمان,مركزي زن-مرد 176 آزاد-شاغل 601
20069 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي خانه كارگر واحد كرمان| محل تحصیل: استان:كرمان شهرستان:كرمان,مركزي مرد 118 آزاد-شاغل 601
20070 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي فني و حرفه‌اي كرمان| محل تحصیل: استان:كرمان شهرستان:كرمان,مركزي مرد 103 آزاد-شاغل 601