جستجوی اطلاعات برای پذیرش دوره مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای(ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی- کاربردی مهر ماه سال 1396
جستجوی رشته محل
 مرد
 زن
 بدون در نظر گرفتن جنسیت
کد رشته محل عنوان رشته محل جنسیت پذیرش کد اشتغال وضعیت اشتغال زیر گروه آموزشی
20071 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي فني و حرفه‌اي مهارت‌هاي پيشرفته كرمانشاه| محل تحصیل: استان:كرمانشاه شهرستان:كرمانشاه,مركزي زن-مرد 103 آزاد-شاغل 601
20072 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي گچساران 1| محل تحصیل: استان:كهگيلويه وبويراحمد شهرستان:گچساران,مركزي زن-مرد 199 آزاد-شاغل 601
20073 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي فني و حرفه‌اي شهيد انصاري رشت| محل تحصیل: استان:گيلان شهرستان:رشت,مركزي مرد 103 آزاد-شاغل 601
20074 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي شركت تعاوني البرز فاراب عمارلو| محل تحصیل: استان:گيلان شهرستان:رودبار,مركزي زن-مرد 103 آزاد-شاغل 601
20075 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي فني و حرفه‌اي صومعه‌سرا| محل تحصیل: استان:گيلان شهرستان:صومعه سرا,مركزي مرد 103 آزاد-شاغل 601
20076 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي ازنا 1| محل تحصیل: استان:لرستان شهرستان:ازنا,مركزي زن-مرد 199 آزاد-شاغل 601
20077 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي اليگودرز 1| محل تحصیل: استان:لرستان شهرستان:اليگودرز,مركزي زن-مرد 199 آزاد-شاغل 601
20078 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي شيشه لرستان| محل تحصیل: استان:لرستان شهرستان:اليگودرز,مركزي زن-مرد 176 آزاد-شاغل 601
20079 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي شركت تعاوني توليد‌كنندگان صنعت،كشاورزي و دامپروري بروجرد| محل تحصیل: استان:لرستان شهرستان:بروجرد,مركزي زن-مرد 176 آزاد-شاغل 601
20080 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي شركت صنايع يخچال‌سازي استان لرستان| محل تحصیل: استان:لرستان شهرستان:خرم اباد,مركزي زن-مرد 176 آزاد-شاغل 601