جستجوی اطلاعات برای پذیرش دوره مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای(ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی- کاربردی مهر ماه سال 1396
جستجوی کد رشته تحصیلی
کد رشته تحصیلی عنوان رشته تحصیلی
1001 ابزار دقيق
1002 اپتيک (همه گرايش‌ها)
1003 اجراي ساختمان‌هاي بتني
1004 ارتباطات و فناوري اطلاعات (ICT)
1005 الکتروتکنيک (همه گرايش‌ها)
1006 الکترونيک (همه گرايش‌ها)
1007 اويونيک هواپيما
1008 ايمني زميني فرودگاهي
1009 ايمني صنعتي و محيط کار
1010 ايمني کار و حفاظت فني