جستجوی اطلاعات برای پذیرش دوره مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای(ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی- کاربردی مهر ماه سال 1396
جستجوی کد نظام وظیفه
 • 1) داشتن كارت پايان خدمت هوشمند.
 • 2) داشتن کارت معافیت دایم هوشمند(کفالت، پزشکی، ایثارگران و موارد خاص)
 • 3) متولدین نیمه دوم سال 1346 و قبل از آن، به شرط اینکه تغییر سن نداده باشند.
 • 4) کارکنان پایور شاغل در نیروهای مسلح با ارائه گواهی اشتغال به خدمت و موافقت سازمان مربوط برای ادامه تحصیل.
 • 5) متولدین سال 1354 و قبل از آن، این قبیل مشمولان باید پس از اعلام قبولی و در زمان ثبت نام کارت معافیت دایم هوشمند(معافیت سنی عنایت مقام معظم رهبری) را ارائه نمایند.
 • 6) مشمولان فارغ التحصیل دوره کاردانی که در سنوات مجاز تحصیلی مدرک خود را اخذ نموده و دارای برگ آماده به خدمت بدون غیبت هستند که زمان پذیرش و ثبت نام آنان در دانشگاه قبل از تاریخ اعزام به خدمت (مندرج در برگ اعزام) باشد..
 • 7) دانشجویان سال آخر مقطع کاردانی که تا تاریخ 1396/06/31 در سنوات مجاز تحصیلی دانش آموخته می‌شوند. .
 • 8) دانش آموختگان مقطع کاردانی که در سقف مجاز سنوات تحصیلی، دانش آموخته شده و از تاریخ فراغت از تحصیل تا زمان پذیرش در مقطع کارشناسی ناپیوسته بیش از یک سال سپری نشده باشد.
 • 9) کارکنان متعهد خدمت در سازمان‌ها و یا وزارت‌خانه‌ها با ارائه گواهی اشتغال به خدمت و موافقت بالاترین مقام اجرایی سازمان مربوط برای ادامه تحصیل.
 • 10) طلاب علوم دینی دارنده مدرک کاردانی یا معادل آن که دارای معافیت تحصیلی حوزوی می‌باشند.
 • 11) مشمولان دارای برگه معافیت موقت هوشمند بدون غیبت (پزشکی، کفالت) در مدت اعتبار آن. این دسته از افراد پس از اتمام اعتبار معافیت موقت، بدون معافیت تحصیلی مجاز به ادامه تحصیل نمی‌باشند.
 • 12) سربازان وظیفه فاقد غیبت دارای مدرک کاردانی که در سنوات مجاز تحصیلی فارغ التحصیل شده و با لحاظ سایر شرایط باید از طریق دفتر پلیس + 10 نسبت به اخذ مجوز اقدام نمایند
 • 13)دانشجویان انصرافی از مقطع کارشناسی ناپیوسته که بدون غیبت‌اند ، چنانچه از تاریخ 1390/08/22 (ابلاغ قانون جدید وظیفه عمومی) الزاما یک بار انصراف از تحصیل داده و تاریخ انصراف آن ها نیز در سنوات اولیه بوده باشد.