ثبت‌ نام پذیرش دوره مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای(ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی- کاربردی آبان ماه سال 1397
جستجوی رشته محل
 مرد
 زن
 بدون در نظر گرفتن جنسیت
کد رشته محل عنوان رشته محل جنسیت پذیرش کد اشتغال وضعیت اشتغال زیر گروه آموزشی
20001 مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT - بهره‌برداري از سيستم‌هاي مخابراتي||مركز آموزش علمي - كاربردي مخابرات نزاجا - (شهيد سرتيپ اميني)| محل تحصیل: استان:تهران شهرستان:تهران,مركزي مرد 102 شاغل 601
20003 مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT - مخابرات سيار||مركز آموزش علمي - كاربردي شهيد صياد شيرازي| محل تحصیل: استان:تهران شهرستان:تهران,مركزي زن-مرد 126 شاغل 601
20004 مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT - مخابرات نوري||مركز آموزش علمي - كاربردي مخابرات نزاجا - (شهيد سرتيپ اميني)| محل تحصیل: استان:تهران شهرستان:تهران,مركزي مرد 102 شاغل 601
20006 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي صنايع غذايي مراغه| محل تحصیل: استان:اذربايجان شرقي شهرستان:مراغه,مركزي زن-مرد 176 شاغل 601
20007 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي شركت ذوب آهن اردبيل| محل تحصیل: استان:اردبيل شهرستان:اردبيل,مركزي زن-مرد 176 شاغل 601
20010 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي شركت گروه توسعه سرمايه‌گذاري انتخاب| محل تحصیل: استان:اصفهان شهرستان:اصفهان,مركزي مرد 176 شاغل 601
20012 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي خانه كارگر جمهوري اسلامي ايران تشكيلات كرج| محل تحصیل: استان:البرز شهرستان:كرج,مركزي زن-مرد 118 شاغل 601
20013 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي شركت توليدي قطعه‌سازان فجر ميثاق| محل تحصیل: استان:البرز شهرستان:كرج,مركزي زن-مرد 134 شاغل 601
20016 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي ايلام 2| محل تحصیل: استان:ايلام شهرستان:ايلام,مركزي زن-مرد 199 شاغل 601
20018 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي||مركز آموزش علمي - كاربردي شركت گروه صنعتي پليمر بوشهر| محل تحصیل: استان:بوشهر شهرستان:بوشهر,مركزي زن-مرد 176 شاغل 601